ON TÄTÄ MIELTÄ

Yhä nopeatahtisemmaksi käyneessä arjessa perusasiat eivät ole mihinkään muuttuneet – terveys ja turvallisuus ovat meille jokaiselle ne kaikkein tärkeimmät asiat. On kyettävä tekemään päätöksiä, jotka ovat pitkäjänteisiä mahdollistaen yksittäisten tilanteiden ratkaisemisen. On voitava luottaa siihen, että apua on saatavilla, silloin kun sitä tarvitsee. Onpa sitten kyse oman elämän tilanteista kuin koko kansakuntaa koskevista asioista.

Turvallisuus

Jo korona sen kertoi – viime kädessä jokainen hoitaa omat asiansa. Olemme jatkossa sotilasliitto Naton jäsen. Tämä tarkoittaa niin omasta puolustuksestamme huolehtimista kuin osallistumista täysimääräisenä jäsenenä Naton toimintaan. Pienen maan etu on, että olemme niissä pöydissä, joissa meidän asioistamme päätetään omalla painoarvollamme

Terveys

Ihmiselle kaikkein tärkeintä on terveys. Muu arki ja elämä mahdollistuvat, kun olemme toimintakykyisiä ja -kuntoisia. Sote on saavuttanut yhden etappinsa. Rakenteet eivät kuitenkaan hoida yhtään sairautta tai tue arjessa selviytymistä. Rakenteet tarvitsevat korjaussarjansa. Hoito ja hoiva tulee kuitenkin olla kaiken tekemisen keskiössä. Hoitojonot on saatava purettua. Palvelut tulee olla tarjolla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Juhlapuheet henkilöstön tilanteen parantamisesta on muututtava toimenpiteiksi.

Ihmiselle kaikkein tärkeintä on terveys. Liikunta on paras resepti lisäämään hyvinvointia. Terveyden edistäminen on kuntien vastuulla. Ei ole ihan vähä merkityksistä miten lähellä liikuntapaikat ovat. Kaavoituksen ja rakentamisen tulee tukea hyvinvointia. Liikunnan lisäksi kulttuuri tai ihmisten kohtaamisen mahdollistaminen ovat parasta lääkettä mielelle.

Tulevaisuus

Historiaa ei voi muuttaa, mutta siitä voi ottaa oppia. Haluan olla tekemässä tulevaisuutta. Suomi ei ole valmis. Suomi elää jatkossakin puusta. Suomi elää jatkossa entistäkin enemmän tulevaisuudesta onpa sitten kyse energiasta tai elintarviketaloudesta. Puuta on voitava polttaa ja turvetta hyödyntää. Auringon valoa ja tuulta tulee ottaa käyttöön nykyistä enemmän. Pienydinvoimaloita on saatava rakennettua eri puolille maatamme

Huoltovarmuus

Ruoan ja energian omavaraisuus on varmistettava. Lääkkeiden riittävyys on varmistettava ennakoivasti. Kotimaisuudesta ja riittävästä varastoinnista on pidettävä huoli.

Yhteydet

Yhteiskunnan pyörien pyörimiseksi on teiden oltava ajokelpoisia ja tiedon tulee liikkua. Alempi asteinen tieverkko tarvitsee ylläpidon. Valokuidun on saavutettava kaukaisemmatkin kylät.

Talous

Velaksi eläminen on saatava loppumaan. Yksi osa itsenäisyyttämme on, että luottoluokittajien sijaan itse päätämme miten veroeuromme käytetään. On laadittava suunnitelma, jolla yhteiset varamme saadaan riittämään. Säästöt ovat välttämättömiä, sillä toivottu työllisyyden parantuminen ei hoida repsahtamistamme velan varassa elämiseen

Yhteiskunnan eheys

Kansakuntana meidän suurimpia vahvuuksiamme on yhtenäisyys. Vaikeat ajat osaltaan lisäävät tätä liimaa. Meillä jokaisella on oma vastuumme elämästämme, mutta apua tarvittaessa sitä tulee olla saatavilla. Yhtään nuorta ei ole varaa menettää syrjäytymisen vuoksi. Jokaiselle tulee kyetä löytämään oma polkunsa koulutuksen tai työpaikalla oppimisen kautta. Pitäkäämme toisistamme huolta.

Lapset

Lapsiperheet tarvitsevat arkensa suunnittelussa ennakoitavuutta. Meidän tulee oikeasti olla valmiita tekemään päätöksiä sen puolesta, että päätös perheen perustamisesta voi syntyä. Lapsimyönteisyyden on näyttävä. Perheen on voitava päättää lapsensa hoitomuoto. Kotihoidon tuen on oltava yksi vaihtoehdoista.

Koulutusjärjestelmässämme on perusopetuselle annettava työrauha. Uudistumiselle on annettava mahdollisuus ja aikaa. Oppimistulosten heikkouden juurisyyt ovat muuallakin kuin rahan vähyydessä tai opettajien liian vähässä ajassa yksittäiselle lapselle. Koulukiusaamisella on oltava nollatoleranssi